Mobil: 23207586
KLUBBENS ARRANGEMENTER

Klubben Klintevikingerne er jo stadig en "ung" klub, og vi har endnu ikke så mange traditioner, men mange af medlemmerne aftaler hen ad vejen små hyggelige sammenkomster.

Men vi har dog tre faste arrangementer, som foregår hvert år:

Sammenkomsterne foregår som regel efter endt badning ved 9-10 tiden om morgenen, og har indtil videre bestået i morgenkaffe/the, rundstykker og en dram.

Vi bliver dog løbende inviteret til forskellige vinterbadefestivals rundt om i landet, hvoraf det kendteste nok er Skagen Vinterbadefestival, som foregår hvert år sidst i januar måned.

Klubben har også haft besøg af en stor flok kvinder fra Køge Vinterbadeklub "Valkyrien". De har tradition for, at de hvert år tager på en tur til et sted i Danmark og besøger en vinterbadeklub i området. 

Klintevikingerne har en enkelt gang besøgt en anden vinterbadeklub, Klubben Erik Klipping i Nyborg.

Vi modtager gerne forslag til andre typer af arrangementer.